Phụ kiện ngành nước

Bộ xả bồn tiểu có vít
250,000  
Mua

(Mã : k_xatieu_vit)

Phao điện Wata
200,000  
Mua

(Mã : k_phaodien_wata)

Đầu tưới cỏ 21
190,000  
Mua

(Mã : k_tuoicodong21)

Hộp đựng xà bông Inox
170,000  
Mua

(Mã : k_hopdungxabongnuoc_inox)

Bộ xả lavabo American Inox
130,000  
Mua

(Mã : k_boxa_labo_nhan_american)

Phao điện Wufeng 333
120,000  
Mua

(Mã : k_phaodien_wufeng_333)

Phao điện Onpas vỉ ST70
120,000  
Mua

(Mã : k_phaodien_onpas_st70)

Bộ xả lavabo YM - Xả nhấn
120,000  
Mua

(Mã : k_boxa_labo_nhan_YM_Inox)

Lupe lò xo
110,000  
Mua

(Mã : k_Luppe lo xo thau luoi Inox)

Bộ xả lavabo bầu thau
110,000  
Mua

(Mã : k_boxa_labo_bauthau)

Bộ xả bồn rửa chén
105,000  
Mua

(Mã : k_xachen_Inox)

Chặn rác Inox Bixa 1,5 tấc, loại tốt
100,000  
Mua

(Mã : k_Ho ga inox)

Phao cơ Đài Loan 21
100,000  
Mua

(Mã : k_phaoco_dailoan)

Móc áo dẹp Inox
100,000  
Mua

(Mã : k_mocaodep_6moc)

Hộp đựng xà bông
100,000  
Mua

(Mã : k_hopdungxabong_nhua)

Dây cấp nóng lạnh
95,000  
Mua

(Mã : daycap_nl)

Bộ xả lavabo American lò xo nhựa
95,000  
Mua

(Mã : k_boxa_labo_nhan_loxonhua)

Vòi đa năng 6 tia bướm vàng
90,000  
Mua

(Mã : k_voidanang_buomvang)

Hộp đựng giấy lớn
90,000  
Mua

(Mã : k_hopdunggiay)

Chân sen nóng lạnh
84,000  
Mua

(Mã : k_chanxennonglanh)

Vòi rửa xe Sunson  1 tia
80,000  
Mua

(Mã : k_ruaxe_sunson_1tia)

Vòi rửa xe 1 tia tím
80,000  
Mua

(Mã : k_ruaxe_tim_1tia)

Bộ xả lavabo cong Ánh Sáng
75,000  
Mua

(Mã : k_boxa_labo_cong_anhsang)

Vòi rửa xe 1 tia Green
75,000  
Mua

(Mã : k_ruaxe_Green_1tia)

Vòi bình lọc Aspa
70,000  
Mua

(Mã : k_voibinhloc_aspa)

Bộ cấp nước bồn cầu
70,000  
Mua

(Mã : k_cap nuoc bon cau)

Chống hôi, Chặn rác 1,2 tấc
70,000  
Mua

(Mã : k_chonghoi_day)

Bộ xả bồn tiểu Hang
66,000  
Mua

(Mã : k_xatieu_Hang)

Đầu tưới cỏ răng 27
65,000  
Mua

(Mã : k_tuoico_rang27)

Vòi đa năng 6 tia TOP
65,000  
Mua

(Mã : k_voidanang_6tia)

Cóc xả bồn cầu Sunson
60,000  
Mua

(Mã : k_cocxaboncau_sunson)

Chống hôi, Chặn rác 1,5 tấc
50,000  
Mua

(Mã : k_chonghoi_sanlih_1,5t)

Chống hôi, Chặn rác 1,5 tấc
50,000  
Mua

(Mã : k_chonghoi_1,5t)

Bộ xả lavabo bầu
50,000  
Mua

(Mã : k_boxa_labo_bau_anhsang)

Đầu tưới cỏ Đài Loan vỉ
50,000  
Mua

(Mã : k_tuoico_DL_vi)

Chặn rác chống hôi 1,5T Sanlih
50,000  
Mua

(Mã : k_thoat nuoc san thuong 60-114)

Hộp đựng giấy nhỏ Inox
50,000  
Mua

(Mã : k_hopdunggiaynho)

Móc áo dẹp Inox
50,000  
Mua

(Mã : k_mocaodep_5moc)

Lọc nước sỏi
49,000  
Mua

(Mã : k_locnuocsoi)

Lõi nóng lạnh
49,000  
Mua

(Mã : k_loi_nonglanh)

Vòi đa năng 6 tia Sanlih
40,000  
Mua

(Mã : k_voidanang_sanlih)

T cầu thau Sunson
40,000  
Mua

(Mã : k_T_cau_thau)

Đầu tưới cỏ CK Thái
37,000  
Mua

(Mã : k_tuoico_CK_Thai)

Vòi heo Inox 21
35,000  
Mua

(Mã : k_voiheo_inox_21)

Vòi bình lọc nhựa
35,000  
Mua

(Mã : k_voibinhloc)

Bộ xả bồn cầu
35,000  
Mua

(Mã : k_bo xa bon cau)

Béc  phun sương Đài Loan
35,000  
Mua

(Mã : k_bec_phungsuong_DL)

Bộ cấp nước bồn cầu VN
35,000  
Mua

(Mã : k_capnuocboncauVN)

Cục lọc nước
34,000  
Mua

(Mã : k_cuclocnuoc)

Ốc cầu thau
30,000  
Mua

(Mã : k_occau_thau)

Béc phun rửa xe lớn
30,000  
Mua

(Mã : k_bec_ruaxe)

Vòi rửa xe Sanlih 1 tia A011
30,000  
Mua

(Mã : k_ruaxe_sanlih_A011)

Béc phun nhựa Sanlih
30,000  
Mua

(Mã : k_bec_phun_sanlih_nhua)

Đầu tưới cỏ T63
30,000  
Mua

(Mã : k_tuoico_T63)

Bộ xả bồn cầu VN
28,000  
Mua

(Mã : k_xaboncauVN)

T áp lực Ánh Sáng
28,000  
Mua

(Mã : k_T_apluc_anhsang)

Rổ đựng rác Inox
25,000  
Mua

(Mã : k_ro_inox)

Vòi bình lọc nước Hàn Quốc
25,000  
Mua

(Mã : k_voibinhloc_HQ)

Ốc phi thau 34
23,000  
Mua

(Mã : k_oc_phi_thau)

Đầu tưới cỏ thường
20,000  
Mua

(Mã : k_tuoico)

Đầu nối dây phun sương
20,000  
Mua

(Mã : k_phunsuong_daunoi)

Béc phun nhỏ
20,000  
Mua

(Mã : k_becphun_nho)

Béc phun rửa xe nhỏ dài
20,000  
Mua

(Mã : k_becruaxe_nhodai)

Đầu tưới cỏ phun tròn
15,000  
Mua

(Mã : k_tuoico_phuntron)

Nắp bộ xả chén Inox
15,000  
Mua

(Mã : k_napxachen_inox)

Cóc xả cầu
15,000  
Mua

(Mã : k_cocxacau)

Lupe lắc
15,000  
Mua

(Mã : k_Lupe_lac)

Ống thoát nước máy giặt
15,000  
Mua

(Mã : ong_thoat_may_giat)

Nối đuôi chuột răng trong 21-16
13,000  
Mua

(Mã : k_ndc_rentrong_21-16)

Rắc co Đài Loan
13,000  
Mua

(Mã : k_Racco_DL)

Nắp bộ xả chén thường
12,000  
Mua

(Mã : k_napxachen_thuong)

Nối đuôi chuột 21-16
11,000  
Mua

(Mã : k_ndc_renngoai_21-16)

Lõi lạnh
11,000  
Mua

(Mã : k_loi_lanh)

Nối đuôi chuột ren ngoài 21-8
10,500  
Mua

(Mã : k_ndc_renngoai_21-8)

Ốc cầu nhựa
10,000  
Mua

(Mã : k_occau_nhua)

Dây nhựa (Nylon cable)
10,000  
Mua

(Mã : k_nylon cable tie)

2 đầu răng thau 21
8,500  
Mua

(Mã : k_2daurang_thau_21)

Cà rá thau 21-27
8,500  
Mua

(Mã : k_cara_thau)

Măng xông
8,500  
Mua

(Mã : k_mangxong_thau)

Nối răng trong răng ngoài thau
8,500  
Mua

(Mã : k_noi_rangtrongrangngoai_thau)

Nối răng trong răng ngoài Inox
8,000  
Mua

(Mã : k_noi_rangtrongrangngoai_inox)

Ốc tán chén thau
8,000  
Mua

(Mã : k_oc_tanchen_thau)

Cổ nhê bướm
7,000  
Mua

(Mã : k_conhe_buom)

2 đầu răng Inox 21
7,000  
Mua

(Mã : k_2daurang_inox_21)

Nối đuôi chuột răng ngoài 13-8
5,000  
Mua

(Mã : k_ndc_renngoai_13-8)

Ốc phi nhựa 34
3,000  
Mua

(Mã : k_oc_phi_nhua)

Nối đuôi chuột nhựa xanh 21-28
2,000  
Mua

(Mã : k_ndc_nhuaxanh_21-18)

Nối nhựa xanh 21
600  
Mua

(Mã : k_noinhuaxanh_21)

Bộ phụ kiện phòng tắm TTP_PK702
00  
Mua

(Mã : phu kien phong tam_TTP_PK702)

Kiếng 603
00  
Mua

(Mã : kieng 603)

Dây cấp nước Karat
00  
Mua

(Mã : daycapnuoc_karat)

 

Để có phòng tắm đẹp

Phòng tắm là nơi để chúng ta thư giãn và xã stress sau một ngày làm việc căng thẳng. Trang trí một phòng tắm sao cho đơn giản, tiết kiệm và đặc biệt là phải đem đến cho chúng ta cảm giác thoải mái khi bước vào, không phải là việc đơn giản, sau đây chúng tôi giới thiệu cho các bạn một số cách trang trí phòng tắm.

Xem chi tiết

Tuyển tập bồn rửa mặt 'siêu mốt' năm 2014

Để có một nhà vệ sinh đẹp sang trọng thì các trang thiết bị, phụ kiện trong nhà vệ sinh là không thể thiếu. trong đó bồn rửa mặt (lavabo) là một trong những điểm nhấn chính, sau đây chúng tôi giới thiệu đến các bạn 1 số bồn rửa mặt siêu mốt 2014

Xem chi tiết